banner02.jpg

AVÍS LEGAL

Objecte.

Este lloc Web ha sigut creat per CTA CIRURGIA TORÀCICA ALACANT amb la finalitat de facilitar al públic en general el coneixement dels servicis mèdics i professionals que oferix, i d´atendre i processar adequadament les sol·licituds rebudes.

CTA CIRURGIA TORÀCICA ALACANT té com a activitat principal la  prestació de servicis mèdics en relació amb l´especialitat quirúrgica de cirurgia toràcica. www.ctalicante.com és domini en Internet la titularitat de la qual correspon a CTA CIRURGIA TORÀCICA ALACANT, NIF E54550488.

Continguts.

CTA CIRURGIA TORÀCICA ALACANT  realitza els màxims esforços per mantindre actualitzats els continguts oferits a través d´este lloc web, sense que això supose la inexistència d´errors ja siga en l´accés web o en els seus continguts, ni que este es trobe actualitzat.

CTA CIRURGIA TORÀCICA ALACANT  adoptarà en tot moment les mesures que vaig considerar mes adequades per a garantir l´accés als seus continguts així com l´actualització dels mateixos.

CTA CIRURGIA TORÀCICA ALACANT no es responsabilitza de les conseqüències que puguen derivar-se dels errors en els continguts que puguen aparéixer en esta web proporcionats per tercers.

CTA CIRURGIA TORÀCICA ALACANT  es reserva la facultat d´efectuar en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions o actualitzacions dels seus continguts. Els continguts que es pogueren descarregar en el terminal de l´usuari, no constituïxen en cap cas l´existència de relació o cap obligació contractual.

Drets de propietat intel·lectual.

Els drets de propietat intel·lectual del present lloc web i dels distints elements en ell continguts són titularitat de CTA CIRURGIA TORÀCICA ALACANT,  o han sigut autoritzats per a ser usats en ell.

Es prohibix la modificació, còpia, reproducció, descàrrega, transmissió, distribució o transformació dels continguts del present lloc si no es té l´autorització del titular o es troba legalment permés. L´accés al lloc web no suposarà en cap cas adquisició de dret de cap propietat sobre els continguts que figuren en el mateix. Alguns dels continguts d´este lloc web poden ser descarregats en el terminal de l´usuari, sempre que siga per a ús privat i sense cap fi comercial.

Exclusió de responsabilitat.

L´accés a este lloc així com l´ús que es faça dels continguts publicats en el mateix és d´exclusiva responsabilitat de qui ho realitza. CTA CIRURGIA TORÀCICA ALACANT no respondrà de cap dany o perjuí que pogueren derivar-se de tal accés o ús dels seus continguts.

CTA CIRURGIA TORÀCICA ALACANT  es reserva la possibilitat d´iniciar accions legals contra els usos no autoritzats o no adequats dels continguts publicats en este lloc, així com per la lesió dels drets de Propietat Intel·lectual.

Com a part dels continguts del present lloc podran oferir-se enllaços, directament o indirectament, a recursos o llocs d´Internet que es troben fora del present lloc web. La presència d´estos enllaços tindrà una finalitat merament informativa, no constituint en cap cas una invitació a la contractació de productes o servicis que s´oferisquen en el lloc web de destí.

CTA CIRURGIA TORÀCICA ALACANT  no es responsabilitza dels continguts dels llocs web a què poguera enllaçar fora de les seues pàgines, ni dels danys o pèrdues que pogueren ocasionar-se per la connexió o per l´ús de qualsevol contingut, producte o servici disponible en els llocs web a què es dirigisquen els enllaços.

CTA CIRURGIA TORÀCICA ALACANT no pot garantir la disponibilitat i el funcionament correcte dels enllaços a altres llocs web.

CTA CIRURGIA TORÀCICA ALACANT  no serà responsable pels perjuís de qualsevol tipus que puguen sorgir per la falta de disponibilitat del lloc www.ctalicante.com o de qualsevol dels seus continguts.

Este avís legal només és aplicable als continguts existents en el lloc web www.ctalicante.com i no s´aplican en cap cas als continguts arreplegats o servicis prestats des de llocs web de tercers als que s´haja accedit des del setge de CTA CIRURGIA TORÀCICA ALACANT.

Seguretat.

CTA CIRURGIA TORÀCICA ALACANT no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es puguen produir, ni dels possibles danys que puguen causar-se al sistema informàtic de l´usuari o en els fitxers emmagatzemats en el mateix, com a conseqüència de la presència de virus en el terminal de l´usuari utilitzat per a la connexió als servicis i continguts de www.ctalicante.com, d´un mal funcionament del navegador o de l´ús de versions no actualitzades del mateix en particular, i en general de mal funcionament o no actualització de qualsevol programa necessari per al funcionament del terminal.

Política de privacitat.

De conformitat amb la vigent Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades, CTA CIRURGIA TORÀCICA ALACANT informa que les dades de caràcter personal continguts en els correus electrònics que ens siguen remesos a la direcció consulta@ctalicante.com s´incorporaran i tractaran en un fitxer automatitzat propietat de CTA CIRURGIA TORÀCICA ALACANT i que serà gestionat exclusivament per a la finalitat d´atendre i processar adequadament les sol·licituds rebudes i a remetre-li informació sobre els servicis professionals, la contractació dels quals puga ser del seu interés. Al polsar el botó “ENVIAR”, l´usuari consent al tractament dels seus dades per part de CTA CIRURGIA TORÀCICA ALACANT. Les dades proporcionades per l´usuari hauran de ser verdaders i exactes, sent l´únic responsable de qualssevol perjuís que poguera ocasionar a CTA CIRURGIA TORÀCICA ALACANT o a tercers amb motiu de la falsedat  o inexactitud de les dades i sense perjuí de les altres accions que procedisquen en Dret. Igualment, CTA CIRURGIA TORÀCICA ALACANT com a responsable del fitxer, es compromet a mantindre el secret i la confidencialitat sobre les dades de caràcter personal que li siguen remesos, adoptant per a això totes les mesures de seguretat necessàries que eviten la seua pèrdua, modificació sense consentiment o accessos no autoritzats, d´acord amb el Reglament de Desenvolupament de la LOPD aprovat pel Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre. Així mateix s´informa l´usuari que en qualsevol moment pot exercitar els drets d´accés, rectificació, cancel·lació i oposició reconeguts en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de Desembre de 1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, notificant-ho a CTA CIRURGIA TORÀCICA ALACANT per correu electrònic a consulta@ctalicante.com. D´altra banda, d´acord amb el que disposa la Llei 34/2002, de 11 de Juliol, de Servicis de la Societat d´Informació i de Comerç Electrònic, CTA CIRURGIA TORÀCICA ALACANT es compromet a no enviar publicitat a través del correu electrònic sense haver demanat abans l´expressa autorització del destinatari.